hm. Tomasz Kujaczyński

Czuwaj Druhny i Druhowie!

Nazywam się Tomasz Kujaczyński i jestem kandydatem na funkcję Naczelnika ZHP.

Aktualnie pełnię funkcję Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP i członka Głównej Kwatery ZHP.

Od momentu wstąpienia do ZHP przeszedłem długą harcerską i instruktorską drogę, byłem przybocznym, drużynowym i szczepowym, w hufcu pełniłem funkcję zastępcy komendanta, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a w Chorągwi – służbę w Sądzie Harcerskim i w Komendzie Chorągwi, by ostatecznie zostać jej Komendantem. Największą satysfakcję przyniósł mi jednak granatowy sznur drużynowego. To właśnie dzięki tej funkcji mogłem pomagać młodym ludziom kształtować odpowiedzialną postawę wobec świata, a na zbiórkach, organizowanych przeze mnie obozach stałych czy wędrownych, spływach kajakowych zdobywać nowe umiejętności i rozszerzać swoją wiedzę.

Pełniąc tak wiele funkcji poznałem organizację z wielu perspektyw, znam jej problemy na wszystkich szczeblach, wiele z nich rozwiązywałem i wciąż rozwiązuję na co dzień.

Jestem doktorem nauk ekonomicznych i pracownikiem naukowo-dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe pozwala mi na wykorzystanie posiadanej wiedzy na rzecz naszej organizacji.

Oprócz aktywności harcerskiej i zawodowej rozwijałem swoje pasje jako członek i prezes Klubu Turystyki Kwalifikowanej PTTK „Wibram”, a także jako rekonstruktor historyczny.

Gdybym miał powiedzieć o największych sukcesach harcerskich, to zdecydowanie na pierwszym miejscu wymieniłbym prowadzenie Drużyny i Szczepu, które w dalszym ciągu funkcjonują, czynnie angażując się w życie społeczności lokalnej. W drugim rzędzie – czas przewodzenia Chorągwi, która mimo trudnych warunków pandemicznych należy do największych w ZHP. Dzięki zebraniu fantastycznej Komendy stworzyliśmy warunki do realizowania misji ZHP, wspierając hufce i drużynowych w ich codziennej pracy.

Decydując się na kandydowanie na funkcję Naczelnika ZHP kierowałem się gotowością do wykorzystania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji do rozwoju Związku Harcerstwa Polskiego oraz zapewnienia zuchom, harcerkom i harcerzom stabilnych warunków do ciągłego rozwoju zgodnie z naszymi wspólnymi wartościami.